LALAREED | พวงหรีดธรรมะ
พวงหรีดธรรมะ

พวงหรีดธรรมะหรือหรีดหนังสือธรรมะ

พวงหรีดธรรมะเกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นสังคมแห่งการให้ โดยหนังสือสวดมนต์นี้ จะถูกส่งต่อไปยังวัด โรงเรียน มูลนิธิ เพื่อให้บุคคลอื่นๆ มีโอกาสได้อ่านและศึกษาธรรมะ

เปรียบเสมือนเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นอกเหนือจากประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับแล้ว ผู้ให้ก็ถือว่าได้สร้างกุศลเพื่ออุทิศผลบุญแด่ผู้วายชน์ นับเป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ

การให้ทานด้วยหนังสือสวดมนต์ ดีอย่างไร

การถวายหนังสือสวดมนต์ การให้ธรรมเป็นทานหรือ “ธรรมทาน” คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐและเป็นสุดยอดแห่งการให้ทาน ….(หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา)

        …ชีวิตเราไม่ได้จบลงในชาตินี้ชาติเดียว ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพหน้า ทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่ให้ความสุขได้แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียว ไม่อาจติดตามไปในภพหน้าได้ แต่เราสามารถแปลงทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นบุญไว้เป็นทุนในภพหน้าชาติหน้าได้ ทรัพย์เพียงน้อยนิด สามารถแปลงให้เป็นบุญมหาศาลได้ ทรัพย์มากหรือน้อย ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญ ทรัพย์น้อยนิดก็สามารถแปลงได้เป็นบุญมหาศาลได้ หากนำทรัพย์นั้นมาแปลงเป็นทุนถวายสังฆทานประเภทธรรมทาน คือ การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน

      การที่เราได้มีโอกาสสร้างกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในช่วงเวลาสุดท้ายของสังขารและวิญญาณผู้นั้นยิ่งจะทำให้เข้าสู่สุขติได้ง่ายเหมือนเราเอาบุญไปนำทางเขา ชี้ทางเขา ด้วยทานที่มาจากการให้ ให้ซึ่งพระธรรมเป็นธรรมทานด้วยแล้วยิ่งจะเป็นผลดี

ลาลาหรีด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหนังสือธรรมะและร่วมอุทิศบุญกุศลจากการให้นี้แด่ผู้ล่วงลับทุกท่านไปพร้อมๆกับผู้สั่งซื้อหนังสือธรรมะทุกท่าน อนุโมทนาบุญ 🙇‍♂🙇‍♀


บทความความที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ เรื่องของความตายนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าจะพูดหรือสนทนาได้ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในวงสนทนา แต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องนี้เป็น...

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้ สภาพอากาศทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ต้อ...

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย  หน้าที่เจ้านายคือการบริหารองค์กรให้ก้า...