LALAREED | การให้ไม่สิ้นสุด
การให้ ไม่สิ้นสุด

การให้ ไม่สิ้นสุด

บริจาคร่างกาย (Body Donation)

การบริจาคร่างกาย เป็นการให้ร่างกายหลังจากเสียชีวิต...ด้วยความสมัครใจ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ เพื่อสร้างประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ และนำความรู้ที่ได้นั้น ไปช่วยรักษามวลมนุษย์ชาติต่อไป เราจะเรียกร่างกายของผู้นั้นว่า “อาจารย์ใหญ่”

การบริจาคร่างกาย สามารถทำได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่  สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่อายุ 17 ปี ขึ้นไป และหากอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินจากผู้ปกครอง จึงจะสามารถบริจาคได้ และสามารถทำได้สถานพยาบาลต่าง ๆ ( ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ) หรือสามารถยื่นเรื่องไปทางออนไลน์ได้ที่ http://www.chulalongkornhospital.go.th การบริจาคร่างกาย แบ่งได้ 3 ประเภทมีดังนี้

การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์

เพื่อให้นำไปใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์สาขาวิชาต่าง ๆ

หรือนำไปจัดในพิพิธภัณฑ์กายวิภาศาสตร์เพื่อการศึกษา

การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการฝึกผ่าตัดสำหรับแพทย์เฉพาะทาง

เพื่อให้แพทย์เฉพาะทาง ได้ฝึกความชำนาญในการผ่าตัด

บริจาคเพื่อให้เก็บโครงกระดูกเพื่อใช้ในการศึกษา

เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษย์

 

ทั้งนี้...การบริจาคร่างกายไม่ใช่ทุกคนที่จะบริจาคได้ ทั้งนี้มีข้อจำกัดทางการบริจาคเช่นกัน เนื่องจากร่างกายที่เป็นร่างบริจาค จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์แบบที่สุด และขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับบริจาคอีกด้วย คือ

  • ขณะเสียชีวิตอายุไม่เกิน 80 ปี และน้ำหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • เสียชีวิตเนื่องจากโรค เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรคไต เบาหวาน เป็นต้น
  • ร่างกายต้องคดี และต้องผ่าพิสูจน์ร่างกาย
  • ร่างกายมีอวัยวะไม่ครบ 32 ประการ

 

การทำบุญ เราสามารถทำได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าวัด ไหว้พระ การให้ทานทั้งคนและสัตว์ที่ยากไร้ หรือจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ครั้งสุดท้าย คือ การบริจาคร่างกาย     ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้ “ให้” เท่านั้น

การให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม ถ้าขึ้นชื่อว่าให้ ผู้รับจะมีความปรีติเป็นแน่แท้ เช่นเดียวกันกับการส่งมองความรู้สึกดี ๆ ให้แก่คนที่คุณรัก โดยถึงแม้ว่าการจากไปของใครคนนั้นจะเป็นที่เสียใจ เหลือเพียงความรู้สึกที่ดี ๆ ไว้ให้กัน

การส่งต่อความรู้สึกผ่านพวงหรีด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยม เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการอาลัยรัก ซึ่งพวงหรีดสมัยนี้สามารถสั่งพวงหรีดออนไลน์ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย โดยเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถส่งต่อความรู้สึกให้กันได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

 

ลาลาหรีดสนับสนุนทุกการให้


บทความความที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ เรื่องของความตายนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าจะพูดหรือสนทนาได้ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในวงสนทนา แต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องนี้เป็น...

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้ สภาพอากาศทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ต้อ...

พวงหรีดธรรมะ

พวงหรีดธรรมะ

พวงหรีดธรรมะหรือหรีดหนังสือธรรมะ พวงหรีดธรรมะเกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นสังคมแห่งการให้ โดย...