ผิดหรือเปล่า... ที่ไม่มีศาสนา

 

ผิดหรือเปล่า... ที่ไม่มีศาสนา

การไม่มีศาสนา ผิดหรือเปล่า? มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เคยสนใจในเรื่องศาสนา ความเชื่อ การบูชา ลัทธิหรือการปฏิบัติตนตามกลุ่มความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมาก่อน ซึ่งอาจเรียกได้ว่า ภาวะไม่นับถือศาสนา ไม่แบ่งแยกศาสนา ไม่เห็นร้ายหรือเห็นดีต่อศาสนา หรือที่เราคุ้นหูว่า “ผู้ไร้ศาสนานั่นเอง”

แล้วตามความเข้าใจของหลายคน อาจจะคิดว่าแปลกหรือคนประเภทนี้... เป็นคนไม่ดีหรือไม่?

ซึ่งอธิบายได้ว่า เป็นผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่เชื่อในกฎของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เชื่อเหตุผล จริยธรรม และความยุติธรรมทางสังคมของมนุษย์ คตินิยมเหนือธรรมชาติ รวมถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิต

ตามสถิติ กลุ่มคนที่ไม่มีศาสนา ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ โดยยกตัวอย่างในทวีปเอเชีย ประเทศกลุ่มคนไม่นับถือศาสนา เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 59-71 %  โดยประเทศไทยเรา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 0.27% และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยการไม่นับถือศาสนาของคนรุ่นหลัง เกิดจากการเบื่อหน่ายความงมงายของรุ่นพ่อ- แม่ เพราะหวังพึ่งแต่อำนาจและบารมีของสิ่งต่าง ๆ ที่มองไม่เห็น จนไม่เป็นอันทำอะไร งมงายในพิธีกรรม ความเชื่อ แม้แต่ความประพฤติ พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ดำรงตนหรือสืบทอดในศาสนา จนทำให้แทบจะไม่เข้าวัดหรือสวดมนต์อีกเลย แต่แม้ว่าการไม่นับถือศาสนาจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ใช่ว่าศาสนาจะไม่สูญหายจากโลก

ในต่างประเทศ... การไม่นับถือศาสนาถือเป็นเรื่องปกติ เหตุนี้ก็ไม่ได้สื่อว่าการเป็นคนไม่มีศาสนาจะเป็นคนไม่มีศีลธรรมหรือเป็นคนเลว เพราะทุกศาสนาต่างสอนให้เราเป็นคนดี และการที่ไม่มีศาสนา แต่เราคิดดี ทำดี ปฏิบัติดี เพียงเท่านี้ก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นมาก

           

แม้ว่าการไม่มีศาสนาจะทำให้ดูเหมือนการเชื่ออะไรที่ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ แต่เขาก็ไม่ได้มองว่าพระเจ้าหรือผู้นำศาสนาเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธในทุกเรื่องของความเชื่อทางว่าการกระทำของตนเองเป็นสิ่งที่ตัวเองกำหนดได้ “ทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็จะได้แบบนั้น” กลุ่มคนไม่มีศาสนาบางคน มีหลักแห่งความศรัทธาบางอย่าง เช่น ลัทธิไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และนั้นไม่ใช่ความผิด หากคนไร้ศาสนาไม่ได้สร้างความแตกแยกให้กับสังคม

 

ลาลาหรีดสนับสนุนให้ทุกคนทำสิ่งดีดี


บทความความที่เกี่ยวข้อง

ฮวงซุ้ย

ความสำคัญของการวางฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย

ความสำคัญของการวางฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย ความเชื้อของชาวจีนเกี่ยวกับการตั่งสุสานหรืฮวงซุ้ยนั่นมักจะมีการนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการเลือกสถานที่ เพราะความเชื้อที่ว่าฮวงจุ้ยท...

พวงหรีดกระดาษ

หรีดกระจายบุญ

หรีดกระจายบุญ กระจ่ายบุญ นับเป็นองกรค์แรกที่มีแนวคิดพวงหรีดเพื่อสังคม ด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้านำไปซื้อของใช้ที่จำเป็น เพื่อบริจาคให้กับองค์กรหรือหน่วยงา...

พวงหรีด

พวงหรีดมากกว่าการให้ "การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ"

"การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ" ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ของขวัญ ให้ความช่วยเหลือ ให้อาชีพ และการให้อีกมากมาย บนโลกที่มีแต่การให้ ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุข ...