LALAREED | วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ
วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ เรื่องของความตายนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าจะพูดหรือสนทนาได้ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในวงสนทนา แต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเรานั้นจะเป็นใคร ในแต่ละมุมโลกนั้นก็จะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แสดงถึงความอาลัยต่อแตกต่างกันไป เช่น คนไทยนั้นจะนิยมการเผาจากนั้นนำอัฐิไปลอยอังคาร หรือ ชาวตะวันตกมั้งจะนิยมการฝั่ง แล้วทั้ง 2 วิธีนี้ต่างกันอย่างไร ไปศึกษากันเลย

การฝังศพหรือร่างผู้เสียชีวิต

การฝังศพ

การฝังศพแทนการเผาก็เพื่อให้ศพเน่าเปื่อยได้ง่ายย่อยสลายไปด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ป้องกันโรคระบาด และก็ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งการฝั่งศพก็ไม่ได้ใช้พื่นที่มากตามจำนวนศพที่เพิ่มขึ้น เพราะสามารถที่จะฝังศพซ้ำที่เดิมได้ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ดินจะมีการทับถมเป็นชั้นๆ ซึ่งสามารถขุดฝังใหม่ซ่ำที่เดิมได้ ในการฝังศพของมนุษย์ก็เหมือนกับการสะสมของซากพืชหรือซากสัตว์ที่ตายแล้ว ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยสามารถทำให้ดินดี มีความอุดมสมบูรณ์

 

การเผาศพหรือร่างผู้เสียชีวิต

การเผาศพ

 

การเผาศพทำเพื่อให้ศพนั้นสูญสิ้นไป แทนการฝังเพราะแทนที่จะใช้พื้นที่มากมายในการฝังศพ ควรจะนำพื้นที่นั่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นมากกว่า และยังเป็นการสอนว่าทุกคนเกิดมาล้วนต้องแก่ ต้องเจ็บและต้องตาย เช่นเดียวกันกับผู้ที่กำลังนอนอยู่ในโลงศพ เพราะทุกอย่างเป็นอนัตตา คือ แม้แต่ร่างกายที่เป็นตัวเป็นตน ประกอบธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ก็ยังต้องดับสูญสิ้นไป ไม่มีอะไรเหลือ เป็นการสอนให้มนุษย์ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ชำระกิเลส ตัณหา ราคะ ให้ลดน้อย และหมดไปในที่สุดอีกหนึ่งเหตุผลที่สมควรเผา เพราะการเก็บหรือฝังร่างไว้อาจก่อให้เกิดความกังวล ความห่วงใย ความนึกถึงจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ล้วนมุ่งหวังให้ผู้ที่ร่วงลับได้จากไปอย่างสงบ


บทความความที่เกี่ยวข้อง

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้

อากาศบริสุทธิ์ อย่าหยุดปลูกต้นไม้ สภาพอากาศทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ต้อ...

พวงหรีดธรรมะ

พวงหรีดธรรมะ

พวงหรีดธรรมะหรือหรีดหนังสือธรรมะ พวงหรีดธรรมะเกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นสังคมแห่งการให้ โดย...

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย

สั่งหรีดแบบไหน ให้ถูกใจเจ้านาย  หน้าที่เจ้านายคือการบริหารองค์กรให้ก้า...