1.ค้นหาพื้นที่ใกล้เคียง


2.โปรดขยับหมุดสีแดงไปที่ตั้งสถานที่จัดส่งของท่าน


3.กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่ง