Loading


เงื่อนไขในการแลกของรางวัล

กรอกรายละเอียดเพื่อแลกรับของรางวัล
รายละเอียดการแลกคะแนนสะสม

ท่านสามารถรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าลาลาหรีด เพื่อแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมาย
บัตรแทนเงินสด, Gift Voucher กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
               - สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้ที่ www.lalareed.com และ Application ลาลาหรีด
               - รับข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้า/บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของลาลาหรีด

ลงทะเบียนออนไลน์
1. ฟรีค่าสมัครสมาชิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อบัตร 1 ใบ
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.lalareed.com หรือ Application ลาลาหรีด
               2.1 หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่งอีเมลหรือข้อความเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นสมาชิก
               2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
3. สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย บริษัท ทรัพย์โซลาเรีย จำกัด

การใช้ Member
1. ใช้เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าใน เว็ปไซต์ www.lalareed.com และ Application ลาลาหรีด
2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนนบนหน้าเว็บไซต์
3. สิทธิประโยชน์สมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายบางรายการที่ บริษัทฯ กำหนด
4. การเป็นสมาชิกจะไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า บริษัทฯ จะยกเลิก
5. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.lalareed.com และ Application ลาลาหรีด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมคะแนน
1.    ซื้อสินค้าทุก ๆ 100 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
2.    การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 100 บาท
3.    สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในบางรายการ
4.    คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปีปฏิทิน ปีปฏิทิน เป็นการนับวันโดยเริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
             ตัวอย่าง  สมาชิกได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้รับนั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5.    คะแนนสะสมของแต่ละท่านไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของผู้อื่นได้
6.    ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้ติดต่อ โทร. 080-227-8888 หรือ Line @lalareedth พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ
7.    สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า สมาชิกลืมเข้าระบบก่อนชำระเงินสั่งซื้อสินค้า
8.    ตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทาง www.lalareed.com และ Application ลาลาหรีด
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจพบว่าคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแลกคะแนนสะสม
1.   สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ใด ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
2.   โปรดเข้าสู่ระบบสมาชิกทุกครั้งก่อนใช้งาน หากต้องการแลกคะแนนสะสม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3.   สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาใช้แทนเงินสด เพื่อสั่งซื้อสินค้า จาก www.lalareed.com และ Application ลาลาหรีด
            3.1 คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 50 บาท
            3.2 คะแนนสะสมทุก 175 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
            3.3 คะแนนสะสมทุก 280 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 200 บาท
            3.4 คะแนนสะสมทุก 375 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 300 บาท
4.   การแลกคะแนนสะสม เมื่อแลกแล้วตัวคูปองจะไม่มีวันหมดอายุ
5.   สามารถใช้สิทธิพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เช่น Big C, Tesco Lotus, Central, Starbucks เป็นต้น เงื่อนไขแตกต่างกันตามแต่ละที่ร้านระบุไว้
6.   ยอดการซื้อสินค้า ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสมในครั้งนั้น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
7.   เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
8.   คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
9.   กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ติดต่อ โทร. 080-227-8888 หรือ Line @lalareedth พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจพบว่าคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการสั่งซื้อสินค้า ที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกสมาชิก
1. สมาชิกสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งยกเลิกทาง 080-227-8888 หรือทาง Line @lalareedth
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกที่ไม่มีการสะสมหรือแลกคะแนนจากการซื้อสินค้า/ บริการเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกกรณีที่พบการทุจริตในการใช้คะแนน
4. การยกเลิกบัตรในกรณีข้อที่ 3 มีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันหนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก บริษัทฯ ได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกบัตรตามข้อ 3
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 sold out
{{ giftvouchers.points }}

{{ giftvouchers.name }}

คะแนนที่ใช้แลก {{ giftvouchers.points }} คะแนน